Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Poľovnícke miešanky
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Predmetom práce bude na základe dostupných literárnych zdrojov popísať význam, využitie, spôsoby zakladania a ošetrovania tzv. poľovníckych miešaniek určených pre jednotlivé druhy poľovnej zveri.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení