Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Poľovnícke miešanky
State of topic: approved
Thesis supervisor:
Ing. Peter Kovár, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Predmetom práce bude na základe dostupných literárnych zdrojov popísať význam, využitie, spôsoby zakladania a ošetrovania tzv. poľovníckych miešaniek určených pre jednotlivé druhy poľovnej zveri.

There are no limitations of the topic