Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Poľovnícke miešanky
Stav témy: schválené
Vedúci práce:
Ing. Peter Kovár, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Peter Kovár, PhD.
Abstrakt:
Predmetom práce bude na základe dostupných literárnych zdrojov popísať význam, využitie, spôsoby zakladania a ošetrovania tzv. poľovníckych miešaniek určených pre jednotlivé druhy poľovnej zveri.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia