Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúk
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Peter Kovár, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Peter Kovár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude na základe dostupných literárnych zdrojov popísať možnosti a spôsoby zakladania a ošetrovania druhovo bohatých trávnych porastov (kvetnatých lúk).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení