Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúk
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Peter Kovár, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Peter Kovár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude na základe dostupných literárnych zdrojov popísať možnosti a spôsoby zakladania a ošetrovania druhovo bohatých trávnych porastov (kvetnatých lúk).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia