Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste Slovenska
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Peter Kovár, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Peter Kovár, PhD.
Summary: Predmetom práce bude zhodnotenie aktuálneho stavu a kvality trávnikového porastu (okrasný alebo futbalový trávnik) v mieste bydliska alebo podľa výberu študenta. Hodnotenie sa uskutoční podľa štandardne používaných metodík.

There are no limitations of the topic