Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste Slovenska
State of topic:
approved
Thesis supervisor: Ing. Peter Kovár, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Peter Kovár, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Summary: Predmetom práce bude zhodnotenie aktuálneho stavu a kvality trávnikového porastu (okrasný alebo futbalový trávnik) v mieste bydliska alebo podľa výberu študenta. Hodnotenie sa uskutoční podľa štandardne používaných metodík.

There are no limitations of the topic