Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Biologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Kovár, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Peter Kovár, PhD.
Abstrakt: Predmetom práce bude biologická kontrola a následné zhodnotenie aktuálneho stavu a kvality porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku. Hodnotenie sa uskutoční podľa štandardne používaných metodík.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia