Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Peter Kovár, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Peter Kovár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude v jednoduchom nádobovom experimente zistiť účinok aplikácie hnojiva s obsahom polysulfidov na rastovo-produkčné parametre a kvalitu fytomasy lucerny siatej.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení