Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mestské poľnohospodárstvo
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Abstrakt: Záhradkové osady ako súčasť mestského poľnohospodárstva. História a súčasný stav záhradkárskeho hnutia v Európe a na Slovensku.Analýza súčasného stavu záhradkárskeho hnutia vo vybranom regióne.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia