Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Mestské poľnohospodárstvo
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Summary: Záhradkové osady ako súčasť mestského poľnohospodárstva. História a súčasný stav záhradkárskeho hnutia v Európe a na Slovensku.Analýza súčasného stavu záhradkárskeho hnutia vo vybranom regióne.

There are no limitations of the topic