Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zeleň drobnej sakrálnej architektúry.
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Abstrakt: Sakrálna architektúra na Slovensku. Zeleň sakrálnej architektúry. Analýza zelene sakrálnych objektov vybraného regiónu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení