Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Zeleň drobnej sakrálnej architektúry.
Stav tématu:
schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Abstrakt:
Sakrálna architektúra na Slovensku. Zeleň sakrálnej architektúry. Analýza zelene sakrálnych objektov vybraného regiónu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení