Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zeleň drobnej sakrálnej architektúry.
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Abstrakt: Sakrálna architektúra na Slovensku. Zeleň sakrálnej architektúry. Analýza zelene sakrálnych objektov vybraného regiónu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia