Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Obnova historického parku.
Stav tématu:
schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Historická zeleň - jej definícia a ochrana. Princípy obnovy historickej zelene. Analýzy a štúdia návrhu obnovy vybraného objektu historickej zelene.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení