Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Obnova historického parku.
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Abstrakt:
Historická zeleň - jej definícia a ochrana. Princípy obnovy historickej zelene. Analýzy a štúdia návrhu obnovy vybraného objektu historickej zelene.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia