Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výživa a hnojenie trávnikov
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Peter Hric, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Hric, PhD.
Abstrakt: V práci bude bližšie charakterizovaná problematika výživy a hnojenia trávnikov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia