Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ďatelinovinotrávne miešanky
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Peter Hric, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Hric, PhD.
Abstrakt: V práci sa budú charakterizovať potencionálne vhodné druhy do ďatelinotrávnych miešaniek a popíše sa význam miešaniek.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia