Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Rod Festuca L. a Lolium L. - potenciál pre šľachtenie nových hybridov tráv
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Hric, PhD.
Abstrakt: V práci sa budú charakterizovať spomínané rody tráv ako potencionálny zdroj pre novovyšľachtené hybridy tráv

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia