Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vybrané produkčné a kvalitatívne ukazovatele porastu ďatelinovín vo vybranom PP
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce: Ing. Peter Hric, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Ing. Peter Hric, PhD.
Abstrakt:
V práci sa budú popisovať vybrané produkčné a kvalitatívne (výživné) parametre porastu ďatelinovín vo vybranom PP.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení