Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vybrané produkčné a kvalitatívne ukazovatele porastu ďatelinovín vo vybranom PP
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Hric, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Hric, PhD.
Abstrakt: V práci sa budú popisovať vybrané produkčné a kvalitatívne (výživné) parametre porastu ďatelinovín vo vybranom PP.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia