Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie slovenských novovyšľachtených odrôd tráv
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Peter Hric, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Hric, PhD.
Abstrakt: V práci sa búdu testovať na produkčné a kvalitatívne (výživné) ukazovatele slovenských novovyšľachtených odrody tráv v porovnaní s pôvodnými odrodami, na ktoré boli šľachtené.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia