Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vín
State of topic:
approved (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Summary:
Magnetické polia sú trvalou súčasťou prostredia. Elektromagnetické cievky vyvíjajú magnetickú indukciu podľa nastavených parametrov. Riadené nastavenie magnetickej indukcie pôsobí na biologické systémy a teda aj na vlastnosti tekutín. V práci bude skúmaná zmena senzorických (organoleptických vlastností) vybraných druhov vín vplyvom pôsobenia rôznorodej elektromagnetickej indukcie.

There are no limitations of the topic