Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vín
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Abstrakt: Magnetické polia sú trvalou súčasťou prostredia. Elektromagnetické cievky vyvíjajú magnetickú indukciu podľa nastavených parametrov. Riadené nastavenie magnetickej indukcie pôsobí na biologické systémy a teda aj na vlastnosti tekutín. V práci bude skúmaná zmena senzorických (organoleptických vlastností) vybraných druhov vín vplyvom pôsobenia rôznorodej elektromagnetickej indukcie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia