Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využívanie horských pasienkov na chov zvierat bez trhovej produkcie mlieka
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Abstrakt: Konvenčná a ekologická obnova narušených TTP Využívanie a manažment pasienkov v pásme lesa Ošetrovanie a obnova poškodených TTP

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia