Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využívanie horských pasienkov na chov zvierat bez trhovej produkcie mlieka
Stav témy: schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Abstrakt: Konvenčná a ekologická obnova narušených TTP Využívanie a manažment pasienkov v pásme lesa Ošetrovanie a obnova poškodených TTP

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia