Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využívanie horských pasienkov na chov zvierat bez trhovej produkcie mlieka
Stav témy: schválené
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Abstrakt: Využívanie a ošetrovanie trávnych porastov určených na pasenie. Pasenie mäsových typov hospodárskych zvierat (kráv, oviec).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia