Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Konvenčná a ekologická obnova narušených TTP
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Konvenčná obnova narušených (disturbovaných) trávnych porastov. Ekologická obnova narušených (disturbovaných) trávnych porastov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení