Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Konvenčná a ekologická obnova narušených TTP
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Abstrakt: Konvenčná obnova narušených (disturbovaných) trávnych porastov. Ekologická obnova narušených (disturbovaných) trávnych porastov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení