Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Konvenčná a ekologická obnova narušených TTP
Stav témy: schválené
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Abstrakt: Konvenčná obnova narušených (disturbovaných) trávnych porastov. Ekologická obnova narušených (disturbovaných) trávnych porastov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia