Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesa
Stav témy: schválené
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Abstrakt: Využívanie trávnych porastov kosením a pasením po odlesnení v pásme lesa. Manažment trávnych porastov kosením a pasením po odlesnení v pásme lesa

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia