Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Stav témy: schválené
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Abstrakt: Trávny porast ako súčasť agroekosystému. Hodnotenie kvality trávneho porastu na základe floristického zloženia (pokryvnosť v %) a kŕmnych hodnôt jednotlivých druhov rastlín v trávnom poraste (pasienok, lúka).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia