Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops - FAaFR
Max. no. of students:--
Proposed by: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Summary: Trávny porast ako súčasť agroekosystému. Hodnotenie kvality trávneho porastu (bonitácia) na základe floristického zloženia (pokryvnosť v %) a kŕmnych hodnôt jednotlivých druhov rastlín v trávnom poraste (pasienok, lúka).

There are no limitations of the topic