Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)
State of topic: approved
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Summary: Trávny porast ako súčasť agroekosystému. Hodnotenie kvality trávneho porastu (bonitácia) na základe floristického zloženia (pokryvnosť v %) a kŕmnych hodnôt jednotlivých druhov rastlín v trávnom poraste (pasienok, lúka).

There are no limitations of the topic