Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Univerzitný areál – súčasť verejných priestorov
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Abstrakt: Univerzitný areál ako verejný priestor so špeciálnymi funkciami. Princípy tvorby priestorov moderných univerzitných areálov, príklady riešení. Význam univerzitného areálu v štruktúre sídla. Historické aspekty vzniku a tvorby areálu, význam pre súčasnosť. Analýzy súčasného stavu riešeného územia, limity a potenciál priestorov, návrh spôsobov využitia a riešenia priestorov so zohľadnením funkcií a prevádzky. Sadovnícke a architektonické riešenie vybraného exponovaného priestoru.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení