Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Univerzitný areál – súčasť verejných priestorov
State of topic:
approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: Univerzitný areál ako verejný priestor so špeciálnymi funkciami. Princípy tvorby priestorov moderných univerzitných areálov, príklady riešení. Význam univerzitného areálu v štruktúre sídla. Historické aspekty vzniku a tvorby areálu, význam pre súčasnosť. Analýzy súčasného stavu riešeného územia, limity a potenciál priestorov, návrh spôsobov využitia a riešenia priestorov so zohľadnením funkcií a prevádzky. Sadovnícke a architektonické riešenie vybraného exponovaného priestoru.

There are no limitations of the topic