Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Univerzitný areál – súčasť verejných priestorov
State of topic:
approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: Univerzitný areál ako verejný priestor so špeciálnymi funkciami. Princípy tvorby priestorov moderných univerzitných areálov, príklady riešení. Význam univerzitného areálu v štruktúre sídla. Historické aspekty vzniku a tvorby areálu, význam pre súčasnosť. Analýzy súčasného stavu riešeného územia, limity a potenciál priestorov, návrh spôsobov využitia a riešenia priestorov so zohľadnením funkcií a prevádzky. Sadovnícke a architektonické riešenie vybraného exponovaného priestoru.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC14 Landscape and Garden Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.