Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vodné a mokraďové biotopy Borskej nížiny a Malých Karpát
Stav tématu:
schváleno (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Abstrakt:
Vodné a mokraďové biotopy plnia niekoľko významných funkcií v krajine. Mokrade patria medzi najohrozenejšie ekosystémy na svete, pričom plnia dôležitú vodohospodársku funkciu. Cieľom práce bude získať informácie o vodných a mokraďových biotopoch vo vybranom okrese v oblasti Borskej nížiny a Malých Karpát, zmapovať ich súčasný stav, prípadne porovnať aktuálny stav s historickými podkladmi alebo plánovanými zmenami. Bližšia špecifikácia územia bude vybraná po dohode so študentom.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KBc krajinné inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.