Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Vodné a mokraďové biotopy Borskej nížiny a Malých Karpát
State of topic: approved (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Summary: Vodné a mokraďové biotopy plnia niekoľko významných funkcií v krajine. Mokrade patria medzi najohrozenejšie ekosystémy na svete, pričom plnia dôležitú vodohospodársku funkciu. Cieľom práce bude získať informácie o vodných a mokraďových biotopoch vo vybranom okrese v oblasti Borskej nížiny a Malých Karpát, zmapovať ich súčasný stav, prípadne porovnať aktuálny stav s historickými podkladmi alebo plánovanými zmenami. Bližšia špecifikácia územia bude vybraná po dohode so študentom.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-KBC Landscape Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.