Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Architektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza funkčnej štruktúry vybranej lokality agroturistického zariadenia, priestoru a jeho význam, funkčná náplň, faktory a činitele ovplyvňujúce stav a riešenie tohto priestoru, riešenie základných vzťahov, dotvorenie priestoru vhodnou formou zelene a prvkami drobnej architektúry.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.