Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Architektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí.
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Abstrakt: Analýza funkčnej štruktúry vybranej lokality agroturistického zariadenia, priestoru a jeho význam, funkčná náplň, faktory a činitele ovplyvňujúce stav a riešenie tohto priestoru, riešenie základných vzťahov, dotvorenie priestoru vhodnou formou zelene a prvkami drobnej architektúry.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.