Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Architektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí.
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Summary: Analýza funkčnej štruktúry vybranej lokality agroturistického zariadenia, priestoru a jeho význam, funkčná náplň, faktory a činitele ovplyvňujúce stav a riešenie tohto priestoru, riešenie základných vzťahov, dotvorenie priestoru vhodnou formou zelene a prvkami drobnej architektúry.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC14 Landscape and Garden Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.