Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Jedlé kvety a plody zo sortimentu letničiek a dvojročných rastlín
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Jedlé kvety a plody majú podobné zloženie aj funkciu vo výžive ľudí ako zelenina. V súčasnosti rastie záujem o ich využitie aj zo zdravotného hľadiska pre obsah biologicky aktívnych látok. Bakalárska práca popisuje botanickú charakteristiku, nároky na prostredie a technológiu pestovania vybraných druhov zo sortimentu letničiek a dvojročných rastlín využiteľných v modernej gastronómii.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.