Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Tvorba povrchového odtoku na svahu
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Abstrakt: Zrážková činnosť v krajine je veľmi premenlivá. Taktiež prerozdelenie týchto zrážok v krajine nie je vždy rovnaké vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré vplývajú na ich distribúciu. Poznanie zákonitosti tvorby povrchového odtoku v krajine je kľúčové vzhľadom na návrh napr. protipovodňových a protieróznych opatrení. Cieľom práce bude zmerať vybrané charakteristiky zrážkovo-odtokového procesu pri rôznej intenzite dažďa a na základe nich popísať zákonitosti, ktoré v danom prípade nastanú. Práca bude riešená v areáli KKI SPU v Nitre.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.