Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Metódy izolácie DNA levandule lekárskej (Lavandula angustifolia Mill.) a možnosti ich využitia v molekulárnych analýzach
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt: Izolácia DNA je dôležitým krokom pri práci v oblasti molekulárnej biológie. Mnohé rastliny sa odlišujú obsahom polysacharidov, ako aj sekundárnych metabolitov, ktoré ovplyvňujú priebeh izolácie ako aj čistotu a výťažnosť DNA. Pre molekuláne analýzy je často nevyhnutná vysoká čistota DNA, v prípade skríningu veľkého počtu vzoriek aj časová nenáročnosť. Cieľom bakalárskej práce je overiť vhodnosť protokolov izolácie DNA levandule lekárskej pre molekulárne analýzy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení