Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Metódy izolácie DNA levandule lekárskej (Lavandula angustifolia Mill.) a možnosti ich využitia v molekulárnych analýzach
State of topic: approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Summary: Izolácia DNA je dôležitým krokom pri práci v oblasti molekulárnej biológie. Mnohé rastliny sa odlišujú obsahom polysacharidov, ako aj sekundárnych metabolitov, ktoré ovplyvňujú priebeh izolácie ako aj čistotu a výťažnosť DNA. Pre molekuláne analýzy je často nevyhnutná vysoká čistota DNA, v prípade skríningu veľkého počtu vzoriek aj časová nenáročnosť. Cieľom bakalárskej práce je overiť vhodnosť protokolov izolácie DNA levandule lekárskej pre molekulárne analýzy.

There are no limitations of the topic