Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Metódy izolácie DNA levandule lekárskej (Lavandula angustifolia Mill.) a možnosti ich využitia v molekulárnych analýzach
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt: Izolácia DNA je dôležitým krokom pri práci v oblasti molekulárnej biológie. Mnohé rastliny sa odlišujú obsahom polysacharidov, ako aj sekundárnych metabolitov, ktoré ovplyvňujú priebeh izolácie ako aj čistotu a výťažnosť DNA. Pre molekuláne analýzy je často nevyhnutná vysoká čistota DNA, v prípade skríningu veľkého počtu vzoriek aj časová nenáročnosť. Cieľom bakalárskej práce je overiť vhodnosť protokolov izolácie DNA levandule lekárskej pre molekulárne analýzy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia