Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Riešenie vybraného verejného priestoru v obci
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Abstrakt: Funkčno priestorová analýza vybraných častí verejných priestorov vo vidieckom sídle. Kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie zelene. Analýza kultúro-historických aspektov v dedine a regionálnych špecifík. Zhodnotenie súčasného stavu riešeného priestoru a návrh obnovy. Prínos pre prax: Dendrologická analýza riešeného priestoru s návrhovými opatreniami. Obnova riešeného priestoru s aplikáciou druhovej skladby drevín.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-ARI záhradná a krajinná architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.