Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Abstrakt:
Funkčno priestorová analýza vybraného krajinného priestoru. Zmapovanie nelesnej drevinovej skladby. Kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie zelene. Možnosti obnovy vybraného priestoru. Prínos pre prax: Praktický riešenie vybraného krajinného priestoru, s aplikáciou drevinovej skladby.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARI záhradná a krajinná architektúra
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.