Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Abstrakt: Funkčno priestorová analýza vybraného krajinného priestoru. Zmapovanie nelesnej drevinovej skladby. Kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie zelene. Možnosti obnovy vybraného priestoru. Prínos pre prax: Praktický riešenie vybraného krajinného priestoru, s aplikáciou drevinovej skladby.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARI záhradná a krajinná architektúra
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.