Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riešenie vybraného priestoru v krajine.
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Summary: Funkčno priestorová analýza vybraného krajinného priestoru. Zmapovanie nelesnej drevinovej skladby. Kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie zelene. Možnosti obnovy vybraného priestoru. Prínos pre prax: Praktický riešenie vybraného krajinného priestoru, s aplikáciou drevinovej skladby.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARI Garden and Landscape Architecture
I-BTI Biotechnics of Gardens and Landscape Designs

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.