Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Abstrakt:
Funkčno priestorová analýza vybraného krajinného priestoru. Zmapovanie nelesnej drevinovej skladby. Kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie zelene. Možnosti obnovy vybraného priestoru. Prínos pre prax: Praktický riešenie vybraného krajinného priestoru, s aplikáciou drevinovej skladby.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARI záhradná a krajinná architektúra
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.