Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vyžitie nástrojov obrazovej analýzy na sledovanie morfologických znakov na semenách maku siateho
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Abstrakt: Práca ma experimentálny charakter. Hodnotenie a charakteristika semien vybraných odrôd maku siateho. Návrh nových znakov a metodík na hodnotenie s využitím makroskopických a mikroskopických snímok a ich spracovanie pomocou obrazovej analýzy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MRV manažment rastlinnej výroby-- nezadané -- -- nezadané --
I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka-- nezadané -- -- nezadané --
I-GTA genetické technológie v agrobiológii-- nezadané -- -- nezadané --
I-PPZ produkcia potravinových zdrojov-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.