Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Vyžitie nástrojov obrazovej analýzy na sledovanie morfologických znakov na semenách konopy siatej
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Abstrakt:
Práca ma experimentálny charakter. Hodnotenie a charakteristika semien vybraných genotypov konopy siatej. Návrh nových znakov a metodík na hodnotenie s využitím makroskopických a mikroskopických snímok a ich spracovanie pomocou obrazovej analýzy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GTA genetické technológie v agrobiológii
I-MRV manažment rastlinnej výroby
I-PPZ produkcia potravinových zdrojov
I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.