Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)
State of topic: approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Summary: Poznanie genetickej rozmanitosti, ako aj genetických príbuzenských vzťahov, je vhodným nástrojom nielen v oblasti šľachtenia rastlín. Cieľom diplomovej práce bude teoreticky spracovať tému genetickej variability druhov v rámci rodu levanduľa a prakticky analyzovať zbierku genotypov v rámci rodu levanduľa pomocou molekulárnych markérov.

There are no limitations of the topic