Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Poznanie genetickej rozmanitosti, ako aj genetických príbuzenských vzťahov, je vhodným nástrojom nielen v oblasti šľachtenia rastlín. Cieľom diplomovej práce bude teoreticky spracovať tému genetickej variability druhov v rámci rodu levanduľa a prakticky analyzovať zbierku genotypov v rámci rodu levanduľa pomocou molekulárnych markérov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení